Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

lady-of-theflowers
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viatwice twice

July 26 2014

lady-of-theflowers
Reposted bywolalabymperfumkacherrytomorrowegocentricgirlLovelyMollynapszarakoszulamyteatimehelpmeimhungryGoingDownInFlamescytatysilkydreamsAstralEmeraldlittlewhiteliesDimrostpaniprezesszazufotoplastikon

April 27 2014

lady-of-theflowers

February 27 2014

lady-of-theflowers

February 19 2013

lady-of-theflowers
Olga: Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia.
Bohater: Tak.
Olga: Nie zostawiłeś adresu.
Bohater: Nie miałem.
Olga: Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
Bohater: Papierosy kupiłem.
— Różewicz, Kartoteka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaraita raita

February 18 2013

lady-of-theflowers
za dużo jest ludzi
więc człowiekowi wstyd że żyje
— t. różewicz
Reposted bynie-ma-zupycytatypinkcacaooa-antimatterasiek03iamnotarobotinkaczuwagaratunkupomocyhunsertsurprisemeakrewughrrrDuszaDreamsczoozadalekonewbeginningxsylwiawiktoriaamyszkaminniejedenascieminutfrauvermeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...