Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

lady-of-theflowers
miała dość szczupłe ciało, miłą twarz, jednak roztaczała wokół siebie aurę niepokoju i przygnębienia i kiedy patrzył na jej zbyt bladą skórę i nijakie włosy bez połysku, zastanawiał się, czy nie dręczyła jej jakaś depresja, która skazywała ją na przebywanie w pokoju w podziemiach Hotelu Melancholia.
— p. auster / sunset park
Reposted byatena atena
lady-of-theflowers
każdy człowiek jest inny i kiedy źle się dzieje, każdy reaguje na swój sposób.
— p. auster / sunset park

April 07 2014

lady-of-theflowers
Reposted byazazelkarmelooveeshitsuriunknownpleasuresniebieskoczarnaTuptolinmanncarlypastelinauciekamnieodpowiedzialna-jajbsdubdgyuebwjnjkedprawowyborurudzinska4sunflowerEwellkaowlmarciafuchsesperaszyderaeatit
lady-of-theflowers
Reposted byazazelkarmelooveeshitsuricytatyrusalkadmiralmistermagicifollowumalinowychrusniakbetterthanliesdancingwithaghostnienienieanotherwaytodiekartoNikbolistopmebutterbeerpeperkarmelooveebyheartbolinapszarakoszulaMerrry98puszkamileny
lady-of-theflowers
Reposted byazazelproud-for-lovezaklinaczkaslowretjivkapskinufatastewordslegallyblondewolalabymaurinkokytepeudechance3banshelagabuguwstan
lady-of-theflowers
Reposted byazazelgutsylachrymosekinufabryniacytatymuzyczkablubracitiesofnightjoannnaBorderlineGirlbadgaloptymistkawstanunfinishedsympathyvstaneduuuliDeathlylostmishastamojbalagannastrychugefuhlvolldaisiesfotoplastikon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl