Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1048 9d0b 390
1049 48b4 390

bethatheka:

You can you still see the sheet imprints from my recent nap 🌼

1050 4847 390
1051 5ce4 390
1052 c8c5 390
Reposted bytuleleszyderaspieluhrenherz

April 22 2017

2533 8125 390
Reposted bymiktoriainsanedreamerLiliumMrLokatyannceyabstractionntoniewszystkogwiazdeczkalittlepiecemayamartelefonschroedingerasensationblondi
2534 f74b 390
Reposted byDreamsMayComelittlepiecepannakiesundoneeszszszunicornsforeverraindrops

April 20 2017

znasz to uczucie, gdy na piersiach zaciska się żelazna obręcz i serce się kurczy? w płucach brakuje powietrza i tętno zaczyna wariować? w takich chwilach człowiek jest gotów zrobić cokolwiek, byle tylko przeżyć taki dzień do końca.
— l. parkkinen / ty pierwszy, max
Reposted bykittylitter kittylitter
najlepsze w chwili obecnej jest to, że człowiek nie będzie jej musiał przeżywać drugi raz.
— l. parkkinen / ty pierwszy, max
Reposted bymartolinkacytatacytaDreamsMayCome

April 19 2017

9908 217f
Reposted bynienienie nienienie
9909 329d
Reposted bygreen-teanienienie

April 17 2017

utarło się, że ludzie lubią rozmawiać o sobie. moim zdaniem to stwierdzenie jest bardzo nieścisłe. ludzie lubią o sobie opowiadać. przedstawiać tylko określone sprawy. opowieść to zbiór faktów, który został poddany obróbce, opracowany, przesiany i ocenzurowany, aż uzyskał nieskazitelną formę - z początkiem, rozwinięciem, zakończeniem i morałem. wszelkie niepożądane szczegóły są w niej pominięte albo rozmyte, wszystko, co chciano podkreślić - podkreślone, tak więc w praktyce opowieść nie jest czymś żywym, co powstaje i dzieje się tu i teraz, lecz przeszłością z odzysku, wygładzoną i starannie poukładaną. opowieść jest martwa. istnieją opowieści bardziej złożone i wyrafinowane, które zawierają, na przykład, niepochlebne fakty związane z opowiadającym, ale zawsze zostają one wplecione w taki sposób, że jeśli nawet obnażają jakąś jego słabość, autor natychmiast zdobywa mnóstwo punktów za to, że zyskał głęboką świadomość własnych wad, co wynika z samego faktu, że o nich wspomina. a zatem ludzie, owszem, lubią o sobie opowiadać, ale czy rozmawiać? myślę, że to jedna z rzeczy, których nie cierpią najbardziej na świecie.
— a. kimchi / płacząca zuzanna
Reposted byclaudelle claudelle
miłość nie zależy od płci, miłość zależy od duszy. zboczeńcem jest ten, który kocha tylko kobiety albo mężczyzn, bo wtedy kocha płeć, a nie człowieka. ja bym cię kochał, choćbyś była mężczyzną, motylem, kamieniem przydrożnym.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
krzyk jest nieprzekładalny na żaden z języków
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
Reposted bymyuSzaszaszaemenemems
jako przyjaciel mogę ci poradzić, żebyś popatrzył na dręczący cię kłopot z dystansu. oddal się od niego na tyle, żebyś w ogóle przestał go widzieć. idealna recepta na nierozwiązywalne problemy.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
sen jest konieczny z tej prostej przyczyny, że nie jest odpoczynkiem, lecz narkozą po jawie bez znieczulenia.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
Reposted byinsatiabilityemenememsirima
nie myśleć o kimś źle to w ogóle o nim nie myśleć.
— m. gretkowska / kabaret metafizyczny
najważniejsze są i tak rozmowy, nawet te zasłyszane.
— m. gretkowska / my zdies’ emigranty

April 11 2017

7512 f117 390

gardenoflovee:

sometimes you get the flu shot & you still get the flu🤷🏻‍♀️ c'est la vie am I right? but the beauty of life still far outweighs the ugly.. like this super amazing tree blossoming despite the grayness of the weather 🌸 (at Saint Louis University)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl